Utskrifter

Hvordan skrive ut bakgrunnsfarger i MinGat (og andre nettsider forøvrig)
 
Google Chrome
 
- Høyreklikk et sted på siden, og velg 'Skriv ut' / 'Print'.
- Klikk på 'Flere innstillinger' / 'More settings'.
- Huk av for 'Bakgrunnsgrafikk' / 'Background graphics'.
- Du kan nå skrive ut direkte fra dette vinduet.
 
Internet Explorer
 
- Trykk 'Alt' for å vise hurtigmenyen.
- Velg 'Fil' / 'File' -> 'Utskriftsformat' / 'Page Setup'.
- Huk av for 'Skriv ut bakgrunnsfarger og bilder' / 'Print Background Colors and Images'.
- Trykk 'OK'.
- Høyreklikk på siden du vil skrive ut, og velg 'Skriv ut' / 'Print'.
- Skriv ut fra dialogvinduet som dukker opp.
 
Firefox
 
- Trykk 'Alt' for å vise hurtigmenyen.
- Velg 'Fil' / 'File' -> 'Utskriftsformat' / 'Page Setup'.
- Huk av for 'Skriv ut bakgrunn (farger og bilder)' / 'Print Background (colors & images)'.
- Trykk 'OK'.
- Trykk 'Alt' for å vise hurtigmenyen.
- Velg 'Fil' / 'File' -> 'Skriv ut' / 'Print'.
- Skriv ut fra dialogvinduet som dukker opp.
 
Mange av sidene i Gat har en egen knapp for å skrive ut. Denne kan benyttes for å få opp utskriftsdialogen på lik linje med 'Skriv ut' / 'Print' valget i nettleseren.

Innstillingen for hvorvidt bakgrunnsfarger og bilder skal tas med på utskrifter huskes av nettleseren.
Så dersom du har aktivert det, kan du heretter gå direkte til valget for å skrive ut.

Det finnes ingen annen måte for MinGat å tvinge utskrift av bakgrunnsfarger, siden dette er nettleser-spesifikke innstillinger.